home company products services contacts


Mapka dojazdu do naszej siedziby
Ulotka firmy "Frezmet-2" w formacie PDF
Obliczanie współrzędnych - program do obliczania współrzędnych np. otworu przy podanej średnicy i kącie położenia, program wykorzystuje proste funkcje trygonometryczne
Poradnik Mechanika (wersja 1.03.11) jest darmowa aplikacją posiadająca zbiór norm i zagadnień z dziedziny mechaniki maszyn


  Strona główna | O firmie | Usługi | Pliki | Kontakty
Copyright 2009 © Frezmet 2 - Zbigniew Auguściak